Monash University Gold MYCA Fielding Shield
2016/17 Season

MYCA Fielding Shield Round 1: 29 Apr 17 12:00PM
RMIT v Monash University Gold
@ Fairbairn Park, Woods St, Ascot Vale (Melways:28 C9)


MYCA Fielding Shield Round 2: 6 May 2017 12:00PM
Monash University Gold v RMIT
@ W.J. Cox Oval, Deep Rock Rd, Kew (Melways:44 G3)


MYCA Fielding Shield Round 3: 20 May 17 12:00PM
Monash University Gold v Balmoral
@ W.J. Cox Oval, Deep Rock Rd, Kew (Melways:44 G3)


MYCA Fielding Shield Round 4: 3 Jun 17 12:00PM
Strathmore Heights v Monash University Gold
@ Boeing Reserve #2, Boeing Rd, Strathmore Heights (Melways:16 C5)


MYCA Fielding Shield Round 5: 17 Jun 17 12:00PM
Monash University Gold v Flemington Colts
@ W.J. Cox Oval, Deep Rock Rd, Kew (Melways:44 G3)


MYCA Fielding Shield Round 6: 8 Jul 17 12:00PM
Maribyrnong Park St Marys v Monash University Gold
@ Fairbairn Park, Woods St, Ascot Vale (Melways:28 C9)


MYCA Fielding Shield Round 7: 15 Jul 17 12:00PM
Monash University Gold v La Trobe University
@ W.J. Cox Oval, Deep Rock Rd, Kew (Melways:44 G3)


MYCA Fielding Shield Round 8: 22 Jul 17 12:00PM
Monash University Gold v Moonee Valley
@ W.J. Cox Oval, Deep Rock Rd, Kew (Melways:44 G3)


MYCA Fielding Shield Round 9: 5 Aug 17 12:00PM
Strathmore Heights v Monash University Gold
@ Boeing Reserve #2, Boeing Rd, Strathmore Heights (Melways:16 C5)